Projektredovisning

Information som ändras efter hand - säg till om något är otydligt!

Muntlig redovisning

Detta görs i seminarierum på ISY, inför era kurskamrater. Ni skall på ett informativt och intressant sätt redogöra för vad ni gjort, för de intressantaste tekniska lösningarna och resultatet. Redovisningen skall vara väl förberedd och på lämpligt sätt utnyttja tekniska hjälpmedel.

Förbered för att göra presentation+demo på max 20 minuter!

Demo

Alla projekt skall utmynna i någon form av konkret resultat, normalt ett körbart program. Detta skall köras på redovisningstillfället i samband med den muntliga redovisningen.

Källkoden skall lämnas in till examinator, normalt samtidigt som rapporten.

Skriftlig rapport

Projektet skall också redovisas i form av en skriftlig rapport. Rapporten kan, för ett avancerat projekt, vara uppåt ca 15 sidor, med en textmassa som oräknat figurer och källkodsexempel uppåt 10 sidor. Det blir lätt mycket om du har ett avancerat projekt. Enklare projekt blir ofta kortare, det är normalt. Jag räknar inte sidantal. Det är innehållet som räknas.

Texten skall vara skriven med era egna ord. Eventuellt citerad text måste mycket tydligt markeras som citerad och får inte dominera rapporten.

Referenserna är viktiga! Ange tydligt vilka referenser ni baserar er på.

Rapporten bör vara snyggt utformad och lättläst. Direktiven från TSBK07 gäller i ännu högre grad här:


Kopierat från TSBK07:

Typical structure:

1. Introduction. Describe the problem, basically the specification you started from. What features were mandatory and optional?

2. Background information. Any information about the kind of problem you solved that is needed to follow the rest of the report.

3. About your implementation. Tools used, program structure.

4. Interesting problems. Did you run into any particular problems during the work?

5. Conclusions. How did it come out? How could it have been done better?

vilket inkluderar

vad har du lärt dig? Vad har du blivit bättre på?

och så lägger vi till

6. Referenser. Vad stödjer du dig på, vilka externa komponenter har du använt? Det är inget fel att ha med svaga referenser (online, icke-reviewade…) men det är ett betydande plus att ha ett par starka.


Den skall vara inlämnad senast nyårsafton för att anses vara i tid. Rekommenderat format: PDF. Filnamnet skall vara unikt, t.ex. genom att inkludera LiU-ID.

Obligatorisk närvaro

Ni måste dels närvara för att kunna göra er egen muntliga redovisning, men också som publik till kurskamraterna så ni kan lära er saker av deras projekt, och ställa frågor om dessa. Man kan alltså inte bara dyka in på den egna redovisningen och sedan smita iväg.

Jag tror att redovisningarna kommer att vara mycket intressanta så ni vill naturligtvis vara med på hela i alla fall. Och ni är välkomna till övriga.

Redovisningstillfällen

Kolla gärna din tid så du hamnat på den tid du önskat. Eftersom vi är på distans så antar jag att ni kör på egna datorer och att ingen lånedator behövs.

För bokning, se nedan!

Redovisningar 2020:

Fre 11/12 10-12

Mån 14/12 13-15 Inställd!

Tors 17/12 10-12

Tors 17/12 13-15 Troligen inställd.

Fre 18/12 10-12

Fre 18/12 13-15

Mån 21/12 10-12

Vi använder samma länk som för föreläsningarna:

Zoom-länk

Boka genom att boka dig i bokningssystemet som finns här:

Anmälningssida

Fyll i en position vid önskad tid. Projektets namn och LiU-ID för deltagarna har angivna rutor. (LiU-ID testas mot kursens deltagarlista.) Är ni mer än två, fyll i två. Den tredje kommer inte att tappas bort. Det finns också ett kommentarfält. Notera där om ni behöver låna dator (vilket kräver testning i förväg). Ange gärna en alternativtid om din valda tid får för få grupper.

Vi har ett max på fyra grupper per tillfälle. Det krävs två grupper för att göra en meningsfull redovisning (därav behovet för alternativtid om din grupp är ensam på en tid).

I händelse av problem med bokningsystemet (som är nästan nytt), meddela Susanne (susanne AT ragnemalm.se) med E-post, med CC till mig så jag vet vad som händer.

Observera att även milstolperedovisning är obligatorisk!

Denna sida underhålls av Ingemar Ragnemalm.