Laboration 0

Introduktion/repetition till OpenGL 3.2 (och högre) med shaders

Denna laboration är ett koncentrat av våra grundkurslabbar. Vi startar lite längre in, ni får en del givet att starta med så vi kommer till saken.

Inga uppgifter är obligatoriska i denna labb. Gör de delar som du tycker känns viktigast för dig.

Har du inte använt OpenGL 3.2 förr så är det viktigt att du övar på att styra transformering och shading med input från huvudprogrammet.

Är du ovan vid shaders så bör du öva speciellt på dessa.

0. Kom igång

Ladda ner labbskalet här (testat på Linux och Mac):

Lab0.tar.xz (C-version. Beprövat, tryggt, men jag fasar nog ut det.)

Lab0x.tar.xz (C++-version. Ny förra året. Jag räknar med att de flesta använder denna.)

common.tar.gz (Alla hjälpfiler utom ett par som är lite annorlunda för C++-lösningen.)

common.tar.xz (Alla hjälpfiler utom ett par som är lite annorlunda för C++-lösningen.)

Gamla filer (om jag skulle göra en tabbe ovan):

Lab0.tar.gz

Lab0.tar.gz (2021)

common.tar.gz (lokal kopia för labben, backup under omstuvningen)

Kompilera med make (makefil enbart för Linux). Kör med ./lab0.

Det går också att använda t.ex CodeBlocks. CodeBlocks har jag testat och det var inte svårt att få igång labbmaterialet. Instruktioner för CodeBlocks finns på kurssidan för TNM084. Verkar dock ha problem under Linux.

Hur gör man för att placera ett objekt där man vill i en scen? Hur flyttar du kaninen 0.1 åt höger?

Ljussättningen är "fusk", tar bara normalvektorns z-komponent, vilket kopieras till "shade" i vertex-shaders). Vad händer om du inte tar normalens z till alla komponenter? Testa med x och y!

Är detta en Phong-shader eller Gouraud-shader?

Notera att ett antal externa hjälpmoduler ingår:

GL_utilities: Shaderladdare och FBO-byggare.

LittleOBJLoader: Laddare av OBJ-filer. Klarar de flesta enligt mina tester.

VectorUtils3: Vektor- och matrisoperationer.

LoadTGA: Texturladdare för TGA-filer.

MicroGlut: Förenklad variant av GLUT för Linux, Mac samt Windows.

Det finns många större bibliotek för dessa problem. Dessa är dock just stora och svåröverskådliga. Målet med detta labbmaterial är att hålla det överskådligt, transparent, och lättmodifierat.

Nytt för 2022: Labbarna erbjuds nu, på försök, även i en C++-version. Ett bra C++-stöd kräver dock en del fixar så det är speciella versioner av LittleOBJLoader och VectorUtils i C++labbarna. Dessa är såpass nya att jag inte vågar ha dem i det officiella “common”-paketet. De är dock testade på Linux och Mac, vilket inkluderar i labbet.

Dessutom tänker jag föreslå CodeBlocks som möjlig utvecklingsmiljö i stället för make+editor. Inget krav, bara ett alternativ som jag har goda erfarenheter av för mina labbar. (I skrivande stund är det dock problem i Asgård med denna.) Se här för lite instruktioner.

För Mac- och Windows-användare: Se här.

1. Modifiera position, rotation, kamera

Labbfilen definierar tre matriser (projectionMatrix, viewMatrix, objectExampleMatrix), multiplicerar ihop två av dem och laddar upp till två matriser i shadern, kallas där projectionMatrix och viewMatrix (men namnen måste inte matcha mellan shader och huvudprogram).

Ändra lämplig matris för att få kaninen att snurra. Om du gör detta tidsberoende får du en enkel animation.

Trevlig övning om du är ovan vid shaders: Gör en shader som deformerar objektet, t.ex. får den att slingra som en orm. Gör en procedurell textur i fragment shadern, t.ex. i stil med Ingemar's Psychedelic Teapot. (OBS att du behöver tiden som "uniform" för att slingra som animation, se nedan.)

2. Varde ljus

Från början har vi fuskljus. Lägg till ljuskällor. En eller flera, diffusa eller spekulära.

Enkelt: Diffus belysning. Helst Phong.

Svårare: Tag med spekulärkomponenten, dvs hela tre-komponents Phongmodellen.

Svårast: Gör flera ljuskällor, med olika egenskaper, färger, positioner, vissa positionsljus och vissa riktningsljus (oändligt avstånd).

3. Bygg en scen

Gör flera objekt i scenen. Bara att ha två objekt är intressant nog. Placera objekten på ett markplan för att ge en referensram.

Svårare: Ha flera olika shaders för olika delar av scenen.

Animera ett objekt. För att göra detta behöver du tiden, som du får med

GLfloat t = (GLfloat)glutGet(GLUT_ELAPSED_TIME);

4. Texturer

Lägg till en textur till modellen! (Detta är tämligen oförändrat mot hur det fungerar i OpenGL 2.)

I huvudprogrammet måste då texturens bindas till en texturenhet, och texturenhetens nummer meddelas till shadern. Dessutom måste texturkoordinater finnas tillgängliga, och interpoleras från vertex till fragment shader (eller genereras från geometrin).

I huvudprogrammet:

glUniform1i(glGetUniformLocation(program,"exampletexture"),0);//the last argument has to be the same as the texture-unit that is to be used

glActiveTexture(GL_TEXTURE0);//which texture-unit is active

glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture);//load the texture to active texture-unit

vertex shader:

out vec2 frag_texcoord;

frag_texcoord=in_TexCoord;

fragment shader:

in vec2 frag_texcoord;

uniform sampler2D exampletexture;

out_Color=texture(exampletexture,frag_texcoord);

Blev modellen texturerad? Om inte, varför? Blev den svart eller enfärgad?

Vid oklarheter, fråga oss!

Efter dessa övningar hoppas vi att ni känner er bekväma nog med OpenGL 3.2 och GLSL så de inte är något problem i följande laborationer!

Denna sida underhålls av Ingemar Ragnemalm.