Föreläsningsplan

12 föreläsningar, fördelade preliminärt enligt nedan.

1. Introduktion. (Ingemar)

2: Datorgrafik, rendera till textur, projektiv textur + GLSL-repetition (kap 3) (Ingemar)

3: Datorgrafik, skuggor (kap 4) (Ingemar)

4: Datorgrafik, HDR, bump mapping (kap 5) (Ingemar)

5: Datorgrafik: GPU Computing, CUDA (kap 6) (Ingemar)

6: Skinning, animation, kvaternjoner (Ingemar)

7: Fysik, partikelmekanik (Sergiy)

8: Fysik, stelkroppsmekanik (Sergiy)

9: Fysik, kollisionsdetektering (Sergiy)

10: Spel-AI. (Ingemar)

11: Animation, integrering (Ingemar)

12: Stereo mm (Ingemar)

Zoom-länk

Därtill tillkommer projektredovisningsseminarier och projektmöten (milstolpe, slutavstämning) i period 2.

Observera att föreläsningsserien slutar relativt tidigt, innan reservlabbarna, två veckor innan perioden slutar. Det är för att ni skall kunna börja på projekten redan under HT1. Naturligtvis kommer projekten mer eller mindre att läggas på is under tentaperioden, men jag hoppas att ni i alla fall skall hinna börja - eller få loss tid för att avsluta andra kurser så att ni sedan kan satsa på projekten med gott samvete?

Föreläsningsanteckningar (2021):

Här

Föreläsningsmateralet för föreläsning 11 är från förra året, vilket gör att vissa datum är fel. Eftersom jag på grund av sjukdom inte kunde presentera det live så valde jag att lägga upp det material som faktiskt presenterades.

Föreläsningsanteckningar (2020):

Här

Föreläsningsanteckningar (2019):

Här

Föreläsningsanteckningar (2018):

Här

Denna sida underhålls av Ingemar Ragnemalm.