Projekt

Kursens andra halva (3 poäng) är en projektdel där ni i små grupper genomför fördjupningsprojekt på en vald del av kursen.

En preliminär projektspec bör vara inne 29/9. Innan veckan är slut skall komplett spec in. Den skall innehålla:

Vad skall ni göra? Helst med skall- och bör-krav.

Förslag på milstolpe, som skall redovisas mitt i nästa period.

Vilka är gruppmedlemmarna? För större grupper, redovisa om möjligt hur arbetet skall fördelas på olika ansvarspunkter.

Vilken svårighetsgrad anser ni att det är? Grundläggande, medel, avancerat?

Tidsgräns för projektspec: 1/10. (Kvällen samma dag som sista föreläsningen.)

Ett antal projektpass är bokade i Asgård. Kan utnyttjas på plats eller på distans. Jag kommer att närvara på endera sättet efter möjlighet.

Milstolpar redovisas v46-47, ca 15-23 november. (Bokas individuellt.)

Milstolperedovisning görs normalt på plats, men ni som måste åka från Norrköping kan redovisa elektroniskt (screenshots, förklarande text, video, Skype...) om ni inte har vägarna hit i annat ärende. En bussresa hit enbart för en kort milstolperedovisning är inte befogad!

Test inför slutredovisning inom några dagar innan redovisning. (Bokas individuellt.)

Slutredovisning 13-21 december. Exakt tid och lokal kommer att finnas på projektredovisningssidan.

Denna sida underhålls av Ingemar Ragnemalm.