Projekt

Kursens andra halva (3 poäng) är en projektdel där ni i små grupper genomför fördjupningsprojekt på en vald del av kursen.

En preliminär projektspec bör vara inne 27/9. Innan veckan är slut skall komplett spec in. Den skall innehålla:

Vad skall ni göra? Helst med skall- och bör-krav.

Förslag på milstolpe, som skall redovisas mitt i nästa period.

Vilka är gruppmedlemmarna? För större grupper, redovisa om möjligt hur arbetet skall fördelas på olika ansvarspunkter.

Vilken svårighetsgrad anser ni att det är? Grundläggande, medel, avancerat?

Tidsgräns för projektspec: 29/9. (Kvällen samma dag som sista föreläsningen.)

Vad händer om jag vill ändra specen? Förstör jag min måluppfyllelse?

Om du behöver ändra målen så är det en ren fråga om att vi kommer överens om det i god tid. Det är vanligt att man kommer på att man vill ändra fokus eller metod men det får inte komma som en överraskning.

Projektpass

Ett antal projektpass är bokade i Asgård eller Olympen. Kan utnyttjas efter behag. Jag kommer att närvara då och då men hur mycket beror på hur stort behovet är.

Milstolpar och slutredovisning

Milstolpar redovisas v46-47, ca 15-23 november. (Bokas individuellt.)

Milstolperedovisning görs normalt på plats, men ni som måste åka från Norrköping kan redovisa elektroniskt (screenshots, förklarande text, video, Skype...) om ni inte har vägarna hit i annat ärende. En bussresa hit enbart för en kort milstolperedovisning är inte befogad!

Test inför slutredovisning inom några dagar innan redovisning. (Bokas individuellt.) Den är högst informell, jag vill bara veta ungefär hur det landar.

Slutredovisning 13-21 december. Exakt tid och lokal kommer att finnas på projektredovisningssidan.

Denna sida underhålls av Ingemar Ragnemalm.