Välkommen

till Teknik för Avancerade Datorspel!

(Egentligen borde den heta Avancerad Teknik för Datorspel. Förslag om ändring har gjorts men gick tyvärr inte igenom för en namnändring är en “ny kurs".)

Detta är inte en kurs om att göra ett spel. Det är en kurs om att lära sig viktiga tekniker för att kunna göra avancerade spel. Detta innefattar avancerad datorgrafik (påbyggnad på TSBK07), animation, fysik, spel-AI med mera.

Kursen följer samma modell som TSBK07, med föreläsningar och labbar i kursens första halva, och projektarbete i den andra, där projekten inte ges med givna specar utan du diskuterar med kursledaren för att hitta ett kursrelevant problem som du vill gå djupare i. De bästa projekten bör basera sig på aktuell forskning på området.

Skillnaden från TSBK07 är att vi inte har tenta utan duggor i stället, samt att projektet är mer uttalat betygsgrundande.

Nyheter:

2022-09-22: Labb 3 uppdaterad. Tidssteget hade fallit bort. C++-versionen uppdaterad till att utnyttja C++ operator overloading.

2022-09-13: Lagt till några exempelfrågor relevanta för labb 2 (för det fanns nästan inga), samt lösningsförlag.

2022-09-09: Växlat föreläsning 5 och 6 för att öka avståndet mellan labb 2 och föreläsningen på samma tema.

2022-09-07: Labb 1 reviderad. En makefil var trasig. Lite justeringar i övrigt.

2022-09-01: Alla labbar är inlänkade i nya versioner!

2022-09-01: Nya Labb 1 och 2 är också inlänkade samt en (högst preliminär) exempelsamling.

2022-08-29: Nu finns böcker så det räcker på Bokakademin! Alla labbar är testade, de första även i labbet. Labbschemat uppdaterat. Labb 0 inlänkad. Övriga labbar är inte inlänkade än men det kommer. Förra årets version fungerar men jag har städat lite så de nyare är bättre (säger jag optimistiskt).

2022-08-28: Labbarna revideras. De gamla fungerar men de nya får två ändringar:
1: C-versionen städas upp lite, snyggas till.
2: Nya C++-versioner införs på försök. Jag tror att det kommer att förenkla er kod en del, speciellt i labb 2 och 3.
De nya versionerna kommer upp senast i morgon.

2022-08-25: Välkommen till TSBK03 2022!

Denna sida underhålls av Ingemar Ragnemalm.