Välkommen

till Teknik för Avancerade Datorspel!

(Egentligen borde den heta Avancerad Teknik för Datorspel. Förslag om ändring har gjorts men gick tyvärr inte igenom för en namnändring är en “ny kurs".)

Detta är inte en kurs om att göra ett spel. Det är en kurs om att lära sig viktiga tekniker för att kunna göra avancerade spel. Detta innefattar avancerad datorgrafik (påbyggnad på TSBK07), animation, fysik, spel-AI med mera.

Kursen följer samma modell som TSBK07, med föreläsningar och labbar i kursens första halva, och projektarbete i den andra, där projekten inte ges med givna specar utan du diskuterar med kursledaren för att hitta ett kursrelevant problem som du vill gå djupare i. De bästa projekten bör basera sig på aktuell forskning på området.

Skillnaden från TSBK07 är att vi inte har tenta utan duggor i stället, samt att projektet är mer uttalat betygsgrundande.

Har du gått TNM084 så känner du igen dig. Den följer samma modell som denna.

Nyheter:

2023-12-07: Bokningssystemet är uppe, helt nytt med prioritering!

2023-09-21: Labb 3 uppdaterad. Mest en del gamla C-ismer fixade.

2023-09-18: Uppdaterade Beachball Physics-demoarkived.

2023-08-28: Mer kursböcker hos Bokab.

2023-08-23: Mindre än en vecka kvar. Allt ser bra ut, bortsett från att det kan bli lite trångt i labbet. Jag har ett nytt supplement på gång där jag försöker fylla i de värsta luckorna. Förhoppningsvis blir det en bra resurs.

2023-08-10: Årets kurs närmar sig!

Denna sida underhålls av Ingemar Ragnemalm.