Välkommen

till Teknik för Avancerade Datorspel!

(Egentligen borde den heta Avancerad Teknik för Datorspel. Förslag om ändring har gjorts men gick tyvärr inte igenom för en namnändring är en “ny kurs".)

Detta är inte en kurs om att göra ett spel. Det är en kurs om att lära sig viktiga tekniker för att kunna göra avancerade spel. Detta innefattar avancerad datorgrafik (påbyggnad på TSBK07), animation, fysik, spel-AI med mera.

Kursen följer samma modell som TSBK07, med föreläsningar och labbar i kursens första halva, och projektarbete i den andra, där projekten inte ges med givna specar utan du diskuterar med kursledaren för att hitta ett kursrelevant problem som du vill gå djupare i. De bästa projekten bör basera sig på aktuell forskning på området.

Nyheter:

2021-11-26: Redovisningsdatum är bokade, men tyvärr har vi hittat ett problem med anmälningssystemet så det måste fixas innan vi fortsätter.

2021-10-12: Normalläge på E-posten igen. Det gick att lösa. Sista labben, med omduggor, närmar sig.

2021-10-08: Min jobb-E-post fungerar dåligt just nu så vill ni mig något så måste ni använda privata adressen, annars kan det dröja innan jag kan se det.

2021-10-01: Föreläsningsserien slut. Jag valde att lägga upp nya versionen av föreläsningsmaterialet.

2021-09-28: Putsat lite på labb 3, dämpat trackballeffekten, förtydligat var i koden olika uppgifter kommer in.

2021