Organisation

Kursen består av 12 föreläsningar, laborationer (med obligatoriska duggor) samt ett relativt omfattande projekt.

Kursen ger totalt 6 hp.

Laborationer med duggor som täcker föreläsningsmaterialet: 3 poäng

Projekt: 3 poäng

Betyget bestäms av projektets komplexitet samt hur det genomförs, plus av poängen från duggorna. Vid projektspecifikation görs en grovbedömning om det är ett enklare projekt (betyg 3-4) eller ett mer ambitiöst (betyg 4-5). En komplett bedömningsmall redovisas på första föreläsningen.

Denna sida underhålls av Ingemar Ragnemalm.