Välkommen till Teknik för Avancerade Datorspel!

PRELIMINÄR NY KURSSIDA - EXPERIMENTELL - MÅNGA LÄNKAR ÄR TROLIGEN FEL - VISSA SIDOR ÄR INTE INLAGDA

Detta är inte en kurs om att göra ett spel. Det är en kurs om att lära sig viktiga tekniker för att kunna göra avancerade spel. Detta innefattar avancerad datorgrafik (påbyggnad på TSBK07), animation, fysik, spel-AI med mera.

Kursen följer samma modell som TSBK07, med föreläsningar och labbar i kursens första halva, och projektarbete i den andra, där projekten inte ges med givna specar utan du diskuterar med kursledaren för att hitta ett kursrelevant problem som du vill gå djupare i. De bästa projekten bör basera sig på aktuell forskning på området.

Denna sida underhålls av Ingemar Ragnemalm.