Projekt

Kursens andra halva (3 poäng) är en projektdel där ni i små grupper genomför fördjupningsprojekt på en vald del av kursen.

En preliminär projektspec skall vara inne 2/10. Innan veckan är slut skall komplett spec in. Den skall innehålla:

Vad skall ni göra? Helst med skall- och bör-krav.

Förslag på milstolpe, som skall redovisas mitt i nästa period.

Vilka är gruppmedlemmarna? För större grupper, redovisa om möjligt hur arbetet skall fördelas på olika ansvarspunkter.

Vilken svårighetsgrad anser ni att det är? Grundläggande, medel, avancerat?

Tidsgräns för komplett projektplan: 29/9. (Samma vecka som sista föreläsningen.)

Milstolpar redovisas v46-47, ca 13-17 november. (Bokas individuellt.)

Milstolperedovisning görs normalt på plats, men ni som måste åka från Norrköping kan redovisa elektroniskt (screenshots, förklarande text, video, Skype...) om ni inte har vägarna hit i annat ärende. En bussresa hit enbart för en kort milstolperedovisning är inte befogad!

Test inför slutredovisning ca 5-9 december. (Bokas individuellt.)

Slutredovisning ca 12-16 december. Exakt tid och lokal kommer att finnas på projektredovisningssidan.

Denna sida underhålls av Ingemar Ragnemalm.