Laborationer

Alla labbar är skrivna för OpenGL 3.2. Det betyder modern OpenGL, 3.2 och upp, till skillnad från det föråldrade 2.1 och ner. Tillägg för OpenGL 4 kan användas i Southfork, och ni är mer än välkomna att använda dem, speciellt i projekten. Dock är det troligt att många av er har egna maskiner som inte klarar OpenGL 4, medan 3.2 fungerar även på lite blygsammare hårdvara.

Allt labbmaterial är för Linux, men är ganska enkelt att anpassa för andra OS. Den skall också fungera direkt i MacOSX. (Exempelkod för Windows finns på TSBK07-sidan.)

Laborationerna är obligatoriska (förutom labb 0)! Labb 1-4 inleds med duggor!

Observera att duggorna är del av den betygsgrundande examinationen!

Det är inte säkert att ni kan fullfölja en labb på de schemalagda 4 timmarna. Ni ägnar då labben en del tid utanför schemalagd tid, och redovisar på en senare labb. Reservlabben är labbkursens officiella slut, så se till att du är så nära färdig att du blir klar på den.

Alla laborationer går i labbsalen Southfork, samt Olympen. Olympen är i korridor 25, övre planet. Southfork är mellan 25 och 27, korridor C. Nollstället, ett seminarierum som jag ibland använder som reservutrymme, är mitt emellan dem, innanför Olympen.

Southfork har modernast GPUer, GTX 660Ti, och är därför vårt huvudlabb. Olympen har just nu gamla NVidia 250GTS, men kommer under kursens gång (förhoppningsvis tidigt) att bytas mot nya maskiner med NVidia 1070-kort. Övriga labbsalar har enkla GPUer som är direkt olämpliga för alla GPU-tunga övningar. Om vi måste köra på 250GTS så är det egentligen ingen katastrof. Ni kan inte köra OpenGL 4 på dem, men de duger bra för ganska krävande OpenGL 3.2-uppgifter. Men visst vore det roligare att få fräscha kort? (Nej, det blir inga 2080-kort, för de fanns inte när vi upphandlade, och gissa vad det kostar att fylla ett helt labb med dem!) Det finns labbpass bokade för projekten i HT2. De är just nu bokade i Olympen, som vid det laget skall ha tagit över som primärt labb.

För användargränssnittet använder vi MicroGlut, en miniversion av OpenGL Utility Toolkit med fokus på modern OpenGL. Den finns för Mac, Linux och MS WIndows. Filerna ingår i common-mappen för alla labbar.

OBS! Bokningen av labben har blivit fel. Några pass är bokade i Egypten. En del labbmoment kommer inte att fungera bra där så jag har skrivit till lokalbokningen och bett dem korrigera det.

Laboration 0: Introduktion till shaderprogrammering med GLSL

Southfork och Olympen, torsdag 6/9 13-17

Detta är en frivillig laboration för er som inte känner er så säkra på OpenGL 3.2+ och GLSL.

Labbhandledning, se menyn

Laborationen har ingen egentlig examination, men det finns möjlighet för er att få viss assistans och diskutera problem.

Laboration 1, Datorgrafik: Avancerad Shaderprogrammering

Southfork och Olympen torsdag 13/9 13-17

Laborationen inleds med en dugga, som täcker kapitel 3-5 till och med 5.5. (5.6-5.8 på omduggan.) 

Labbhandledning, se menyn

Förberedelser: Läs på kapitel 3 till 5 innan labben. Kapitel 5 är viktigast för själva labben, övriga för duggan.

Laboration 2, Animation, skinning

Southfork och Olympen torsdag 20/9 13-17

Laborationen inleds med en dugga, som täcker kapitel 6, 7.5, 9, 11.

Labbhandledning, se menyn

Laboration 3, Fysik: Biljardbordet

Southfork och Olympen torsdag 27/9 13-17

Laborationen inleds med en dugga, som täcker kapitel 8 (Rigid body animation). Sergyis föreläsningsanteckningar ingår också (förra årets duger bra).

Förberedelser: Läs igenom kapitel 8 samt Sergyis föreläsningsanteckningar. Använd gärna Baraff, Physically Based Modelling som stöd och komplettering, kapitel 1-3 samt 8, samt de delar av föreläsningsmaterialet som gäller partikeldynamik och stela kroppens dynamik.

Labbhandledning, se menyn

Laboration 4: AI: flocking

Southfork och Olympen, torsdag 4/10 13-17

Laborationen inleds med en dugga, som täcker kapitel 10, 12-14 (förutom 12.9-12.10) samt 5.7-5.8. (Omduggan täcker även kapitel 7 förutom 7.5 som är i dugga 2.)

Labbhandledning, se menyn.

Reservlaboration 1:

Southfork, torsdag 11/10 13-17 samt 17-21

Reservtid för tidigare laborationer. Stökiga tider, det är inte jag som valt dem.

Reservlaboration 2:

Southfork och Olympen, torsdag 18/10 13-17

Laborationen inleds med möjlighet att göra om samtliga duggor från tidigare laborationer.Reservtid för tidigare laborationer.

FÖRANMÄLAN: Vi ryms i ett labbpass (förutom reservlabb 1), så ingen föranmälan behövs. Det är meningen att labbarna skall göras i grupper om två.

Denna sida underhålls av Ingemar Ragnemalm.