Projektredovisning

Information som ändras efter hand - säg till om något är otydligt!

Muntlig redovisning

Detta görs i seminarierum på ISY, inför era kurskamrater. Ni skall på ett informativt och intressant sätt redogöra för vad ni gjort, för de intressantaste tekniska lösningarna och resultatet. Redovisningen skall vara väl förberedd och på lämpligt sätt utnyttja tekniska hjälpmedel.

Förbered för att göra presentation+demo på max 20 minuter!

Demo

Alla projekt skall utmynna i någon form av konkret resultat, normalt ett körbart program. Detta skall köras på redovisningstillfället i samband med denmuntliga redovisningen.

Källkoden skall lämnas in till examinator, normalt samtidigt som rapporten.

Skriftlig rapport

Projektet skall också redovisas i form av en skriftlig rapport. Rapporten är typiskt uppåt ca 15 sidor, med en textmassa som oräknat figurer och källkodsexempel är på minst 10 sidor. (Det blir lätt mer om du har ett avancerat projekt. Men jag räknar inte sidantal.)

Texten skall vara skriven med era egna ord. Eventuellt citerad text måste mycket tydligt markeras som citerad och får inte dominera rapporten.

Referenserna är viktiga! Ange tydligt vilka referenser ni baserar er på.

Rapporten bör vara snyggt utformad och lättläst.

Den bör vara inlämnad inom en vecka efter sista redovisningstillfället (oräknat större helger dvs jul). Rekommenderat format: PDF.

Obligatorisk närvaro

Ni måste dels närvara för att kunna göra er egen muntliga redovisning, men också som publik till kurskamraterna så ni kan lära er saker av deras projekt, och ställa frågor om dessa. Man kan alltså inte bara dyka in på den egna redovisningen och sedan smita iväg.

Jag tror att redovisningarna kommer att vara mycket intressanta så ni vill naturligtvis vara med på hela i alla fall.

Redovisningstillfällen

Kolla gärna din tid så den stämmer. Testdatorn kommer att finnas tillgänglig på mitt tjänsterum.

Hammingrummet ligger i A-korridoren mellan ingång 27 och 29, övre planet, dvs en bit söder om mitt rum.


Redovisningar 2017:

(Redovisningstider för 2018 kommer senare.)

torsdag 14/12 10-12, Hammingrummet

Fredrik Olsson, “Ljuseffekter”

Kevin Kjellén, "Cone Tracing

Carl Dehlin, John Stynsberg, Bad hair day"

Plats för fler!


torsdag 14/12 13-15, Hammingrummet

Två grupper behövs!

Inställt!


fredag 15/12 10-12, TP301 (Norrköping).

Måns Lögdlund

Adam Söderström, Oscar Komulainen

Valdemar Wadströmer, Andreas Kihlström, “Twin-stick/2D shooter”

Jens Kaske

Ganska fullt men någon mer får plats om vi kan undvika strul på vägen!


måndag 18/12 10-12, Hammingrummet

Albin Bergström, “procedurella 3D-data” ev flyttas till den 19:e

Matthias Berg, Daniel Böök PRELIMINÄRT

Två grupper behövs! Något tveksamt. En till skulle säkra den.


tisdag 19/12 10-12, Hammingrummet

Tomas Öhberg, “100% More Volume”

Jonathan Grangien, “Interactive Mandelbulb"

Benjamin Wiberg, “Tracing the Light - One Voxel at a Time

Simon Hedlund, "Direct Volume Visualization”

Victoria Nordberg, Elin Hedberg, “Tomography data visualization” (07)

Fullt!


tisdag 19/12 13-15, Hammingrummet

Marcus Ekström, “”

Niklas​ ​Erhard​ ​Olsson, Tobias​ ​Hultqvist​, “Hnefatafl”

Raymond Leow, "Real-Time Fluid System”

Albin Odervall, "Real time voxelization for ambient occlusion”

Albin Bergström, “procedurella 3D-data

Fullt!Boka genom att skicka E-post till mig (Ingemar) med önskad tid, namn på deltagare, projektets namn samt om ni behöver låna dator (vilket kräver testning i förväg). Ange även en alternativtid om din valda tid får för få grupper. 3-4 grupper är idealisk storlek på en redovisning. Mer än 4 riskerar att bli trångt, många projekt är mycket avancerade och har mycket att berätta om.

Observera att även milstolperedovisning är obligatorisk!


W

Denna sida underhålls av Ingemar Ragnemalm.