Projekt

På tredje föreläsningen kommer jag att presentera ett antal problem som ni kan välja mellan. Det finns också möjlighet att välja ett egendefinierat problem.

Er uppgift är att analysera problemet i fråga, bena ut det enligt CIA-modellen, risk, och sedan föreslå lösningar.

Projektuppgift

Examination sker genom en projektuppgift, som genomförs ensam eller i par om två personer. Uppgiften består av en beskrivning av en enkel situation och frågor eller uppmaningar, som innebär begäran om en analys av situationens datasäkerhet. Detaljerade anvisningar för rapportens innehåll hittar du här.

Formell rapportstruktur krävs inte (men gör oftast rapporten tydligare och bättre). Normalt sidantal med normalt typsnitt är 8-10 A4-sidor för själva rapportinnehållet. Detta är inget krav varken uppåt eller nedåt, eftersom sidantal varierar stort med närvaro av eventuella figurer och författarstil. Det som bedöms är om innehållet är tillräckligt.

Rapporten kan lämnas in när som helst via en metod som meddelas när det är redo. Rapporten ska vara i PDF eller något annat format som Urkund accepterar. Inlämning senast 11 januari. Situationer att välja på som analysämne finns sist på denna sida.

Notera att beskrivningarna är medvetet knapphändiga, eftersom kursen inte kräver förkunskap om tekniska detaljer i olika datorsystem. Det står den som gör uppgiften fritt att fylla i önskade detaljer om t ex exakt datormiljö, där inget finns angivet i uppgiften.

Handledning

Alla kan få återkoppling på arbetet med uppgiften vid ett tillfälle. Man ska då noggrant ha läst igenom uppgiften och funderat igenom eventuella specifikationer som behöver göras. Därefter görs ett utkast, som kortfattat sammanfattar situationen i uppgiften, vilka skador man bör undvika och vilka hot som riktar sig mot informationen i systemet. Utkastet ska också innehålla en stomme till slutrapporten med rubriker. De som vill ha återkoppling (rekommenderas!) på föreläsningstillfälle 10 (12/12) måste lämna in utkastet senast angiven tid (9/12).

Utöver detta mer formella tillfälle så är ni alltid välkomna att kontakta läraren vid föreläsning eller via epost, om ni har frågor kring uppgiften. Det går också bra att bestämma tid för ett möte, om ni behöver det.

Inlämning

Jag antar att inlämningar som kommer under november är utkast och er slutversion kommer senare.

Jag har tidigare enbart tagit emot inlämningar över E-post. Vi har nu också ett inlämningssystem:

Inlämningssystem

Använd filnamn med LiU-ID och kurskod! Skulle det vara problem med inlämningssystemet så kan du fortfarande använda E-post, men var snäll och rapportera eventuella problem.

Jag har fått flera preliminära inlämningar som är märkta med kurskoden såväl som LiU-ID. Det är mycket bra! Jag har flera kurser parallellt och ni hjälper mig att hålla isär dem.:)

Uppgiftsämnen

This page is maintained by Ingemar Ragnemalm