Kursmaterial

Huvudbok är "Computer Security" av Stallings & Brown. Ett bra alternativ är “Informationssäkerhet” av Per Oscarsson.

Brevidläsning är Ross Anderson: Security Engineering. Boken är gratis nerladdningsbar från författarens hemsida. Självklart kan den som vill också köpa boken, den är inte dyr.

Föreläsningsmaterial: PDF22

Ytterligare kursdokument finns här:

Kursdokument

This page is maintained by Ingemar Ragnemalm