Föreläsningar

Föreläsning 1:  Vad är datasäkerhet? Begrepp och definitioner, mål och medel, ansvar och krav, CIA (Ingemar)

Föreläsning 2: Webbsäkerhet, penetreringstestning, labbförberedelse (Ingemar)

Föreläsning 3: Info om projekt, mjukvarusäkerhet, lite om lagar (Ingemar)

Föreläsning 4: Kryptering i IT-system, krav och användning (Guilherme)

Föreläsning 5 Nyckelhantering, kryptobaserade protokoll och andra verktyg för säker nätidentitet (Guilherme)

Föreläsning 6 Lösenordslagring, behörighet, virtualisering (Guilherme)

Föreläsning 7 Nätverkssäkerhet, Brandväggar, IDS, och honungsfällor (Guilherme)

Föreläsning 8 Autentisering, tokens, biometri (Ingo) 

Föreläsning 9 Autentisering, tokens, biometri (forts.) (Ingo) 

Föreläsning 10: Social engineering, återkoppling på preliminära rapporter (Ingemar)

Dessutom 2 gästföreläsningar. Dessa genomförs tilsammans med kursen TSIT02 och finns inbokade i schemat. All information om gästföreläsningarna finns på kurshemsidan för TSIT02.


Föreläsningsmaterial läggs upp nedan allt eftersom det är klart.

Föreläsningsmaterial:

PDF22

Dessutom finns ytterligare kursdokument här:

Kursdokument

This page is maintained by Ingemar Ragnemalm