Organisation

Kursen omfattar 10 tvåtimmars föreläsningar, en labbkurs, en projektuppgift och två frivilliga gästföreläsningar. Guilhermes föreläsningar och gästföreläsningarna är på engelska. Övriga föreläsare föreläser på svenska.

Föreläsare:


Examinator:

Ingemar Ragnemalm

Labbassistent:

Joakim Argillander

This page is maintained by Ingemar Ragnemalm