Exjobbsförslag

Jag har en gammal sida med exjobbsförslag, men de flesta är inaktuella eller redan utförda. Här tänker jag lägga upp nya förslag. Uppdaterat december 2022.

Most of these thesis proposals are currently in swedish.

1. Automatiserad skinning baserat på avståndstransform i 3D med sub-pixel-precision

Skinning utförs normalt med “rigging” i 3D-modellingsprogram som Blender. Detta exjobbet går ut på att automatisera detta med hjälp av en avståndstrandform som tagits fram av forskare på LiU. Utvärdering i form av jämförelse med manuella metoder kan ingå.

2. Procedurell generering av byggnader

Vi har tagit fram en lösning för att underlätta procedurell generering av geometri, "OpenGL Utilities for Geometry Generation". Ett par begränsade ansatser till generering av byggnader har gjorts men de har inte gått hela vägen till den variation som tidigare L-systembaserade lösningar har haft. Exjobbet går ut på att direkt från C/C++-kod skapa byggnader med betydande detalj och variation samt jämföra denna metod med den tidigare L-system-baserade metoden.

3. Lärplattform i WebGL

Lärplattformar har blivit vanliga på alla undervisningsnivåer, som It's Learning, Blackboard, Fronter mfl. Dessa är generellt sett väldigt torra och tråkiga och har en ganska hög inlärningströskel. Detta ger alltför ofta effekten att både lärare och elever undviker systemet i möjligaste mån. Arbetet går ut på att ta fram en demonstrator som visar hur en grafisk lärplattform skulle kunna göras, i form av en 3D-miljö byggd i WebGL. Den initiala målgruppen förelås vara grundskoleelever samt deras lärare.

4. Automatisk konvertering av GPU-kod

Beräkningskärnor på grafikprocessorer kan skrivas i flera olika språk, som CUDA, OpenCL och Compute Shaders. Denna kod är likartad, och därför är det rimligt att automatisera konverteringsprocessen. Exjobbet går ut på att skapa sådan konvertering och utvärdera vilka begränsningar ett sådant system får jämfört med konventionella metoder.

This page is maintained by Ingemar Ragnemalm