Projekt

Kursens andra halva (3 poäng) är en projektdel där ni i små grupper genomför fördjupningsprojekt på en vald del av kursen.

En preliminär projektspec skall vara inne 2/10. Innan veckan är slut skall komplett spec in. Den skall innehålla:

Tidsgräns för komplett projektplan: 7/10. (Samma vecka som sista föreläsningen.)

Milstolpar redovisas v46, ca 14-18 november. (Bokas individuellt.)

Milstolperedovisning görs normalt på plats, men ni som måste åka från Norrköping kan redovisa elektroniskt (screenshots, förklarande text, video, Skype...) om ni inte har vägarna hit i annat ärende. En bussresa hit enbart för en kort milstolperedovisning är inte befogad!

Test inför slutredovisning ca 5-9 december. (Bokas individuellt.)

Slutredovisning ca 12-16 december. Exakt tid och lokal kommer att finnas på projektredovisningssidan.