Projektredovisningar

Information som ändras efter hand - säg till om något är otydligt!

Muntlig redovisning

Detta görs i seminarierum på ISY, inför era kurskamrater. Ni skall på ett informativt och intressant sätt redogöra för vad ni gjort, för de intressantaste tekniska lösningarna och resultatet. Redovisningen skall vara väl förberedd och på lämpligt sätt utnyttja tekniska hjälpmedel.

Förbered för att göra presentation+demo på max 20 minuter!

Demo

Alla projekt skall utmynna i någon form av konkret resultat, normalt ett körbart program. Detta skall köras på redovisningstillfället i samband med denmuntliga redovisningen.

Källkoden skall lämnas in till examinator, normalt samtidigt som rapporten.

Skriftlig rapport

Projektet skall också redovisas i form av en skriftlig rapport. Rapporten är typiskt uppåt ca 15 sidor, med en textmassa som oräknat figurer och källkodsexempel är på minst 10 sidor. (Det blir lätt mer om du har ett avancerat projekt. Men jag räknar inte sidantal.)

Texten skall vara skriven med era egna ord. Eventuellt citerad text måste mycket tydligt markeras som citerad och får inte dominera rapporten.

Referenserna är viktiga! Ange tydligt vilka referenser ni baserar er på.

Rapporten bör vara snyggt utformad och lättläst.

Den bör vara inlämnad inom en vecka efter sista redovisningstillfället (oräknat större helger dvs jul). Rekommenderat format: PDF.

Obligatorisk närvaro

Ni måste dels närvara för att kunna göra er egen muntliga redovisning, men också som publik till kurskamraterna så ni kan lära er saker av deras projekt, och ställa frågor om dessa. Man kan alltså inte bara dyka in på den egna redovisningen och sedan smita iväg.

Jag tror att redovisningarna kommer att vara mycket intressanta så ni vill naturligtvis vara med på hela i alla fall.

Redovisningstillfällen

Kolla gärna din tid så den stämmer. Testdatorn kommer att finnas tillgänglig på mitt tjänsterum.


måndag 12/12 13-15, Filtret
Inga bokade än. Två grupper behövs!
UTGÅR, ERSÄTTS AV NEDANSTÅENDE

Speciellt för Norrköpingsstudenterna!
måndag 12/12 15-17, TP31 (bokat från 14)
Cecilia Lagerwall
Erik Sandrén, Pontus Orraryd
Oskar Carlbaum
Daniel Holst
Michael Novén
Överfullt! Vi får hålla hårt på tiderna, dra ner några minuter på varje.

tisdag 13/12 10-12, Filtret
Inga bokade än. Två grupper behövs!

tisdag 13/12 13-15, Filtret
Inga bokade än. Två grupper behövs!

onsdag 14/12 13-15, Filtret
Erik Olsson
Sebastian Sundin och Dennis Ljung
Plats för fler!

torsdag 15/12 13-15, Täljaren/Nämnaren
Filip Kantedal, "Path tracing in WebGL"
Magnus Ivarsson
Torsten Gustafsson
Marcus Wälivaara, Fredrik Hjortswang och Christoffer Nilsson, "Battlefront Academy"
Fullt!

fredag 16/12 10-12, Filtret
Mikael Pessa, "Large scale grass generation"
Jesper Otterholm
Hans-Filip Elo, Isak Wiberg, Lage Ragnarsson
Fredrik Präntare, "Real-time Global Illumination using Voxel Cone Tracing"
Fullt!

fredag 16/12 13-15, Filtret
Magnus Wedberg, "Shape matching - collision detection"
Niclas Olmenius
Plats för fler!


Boka genom att skicka E-post till mig (Ingemar) med önskad tid, namn på deltagare, projektets namn samt om ni behöver låna dator (vilket kräver testning i förväg). Ange även en alternativtid om din valda tid får för få grupper. 3-4 grupper är idealisk storlek på en redovisning. Mer än 4 riskerar att bli trångt, många projekt är mycket avancerade och har mycket att berätta om.
 

Observera att även milstolperedovisning är obligatorisk!