Personal och organisation

Organisation

Kursen består av 12 föreläsningar, laborationer (med obligatoriska duggor) samt ett relativt omfattande projekt.

Kursen ger totalt 6 "nya" poäng (4 "gamla").

Laborationer med duggor som täcker föreläsningsmaterialet: 3 poäng
Projekt: 3 poäng

Betyget bestäms av projektets komplexitet samt hur det genomförs. Vid projektspecifikation görs en grovbedömning om det är ett enklare projekt (betyg 3-4) eller ett mer ambitiöst (betyg 4-5). En komplett bedömningsmall har redovisats på första föreläsningen.

PersonelTelephone

Email

Room

Examinator och föreläsare:

Ingemar Ragnemalm

28 16 25

ingis@...

A 1 tr 489 (Hus B, A-korrdoren 1 tr, ing 27)

Föreläsare, fysik


Sergiy Valyukh, IFM
Laborationsassitenter


Harald Nautsch

NN

NN