Litteratur

1. Kursbok:

I. Ragnemalm, "So how can we make them scream" (Polygons feel no pain vol 2). 236 sidor, finns på Bokakademin från första veckan. Det skall vara utgåvan med blå ram, som är uppdaterad för OpenGL 3.2 samt flera nya avsnitt.

Nyhet 2013: Kursboken finns här på kurssidan, som nedladdningsbar PDF (länk nedan)! Den kommer att updateras ibland under kursens gång, när vi hittar felaktigheter eller om vi vill lägga till någonting.

Här är kursboken:

SHCWMTS-2016.pdf

Förra årets:

SHCWMTS-2015b2.pdf

SHCWMTS-2015b1.pdf

SHCWMTS-2014.pdf

Därmed frångår vi tryckt kursbok på försök. Bokakademin har varit alldeles utmärkt, problemet är inte där, men man skall prova något nytt ibland också.

Tryckt version kan beställas print-on-demand från Bokakademin. Jag rekommenderar att ni går ihop ett gäng så kan ni bli tillräckligt många för att få den snyggt limbunden i stället för klumpigt ringbunden. (Säg till mig så de har senaste versionen. Ni vill inte betala för en gammal när ni kan få en ny.) OBS! De vill ha förbeställningar så de slipper trycka böcker som ingen köper!

2. Supplement

Kompletteringar till kursboken kan komma här. (Om vi inte kan föra in dem direkt i kursboken.)

En sorts tilläggsmaterial som är speciellt viktigt är exempelkod. Den finns här: demo-mappen

3. Rekommenderad bredvidläsning/fördjupning (se även kursboken)

Mycket av listan jag hade här börjar bli gammal.

A. Witkin, D. Baraff, M. Kass (Pixar) Physically Based Modeling (Course notes SIGGRAPH 2001).

Parent, "Computer Animation"

Millington, "Artificial Intelligence for Games"

Game Programming Gems-serien och GPU Gems-serien

Watt & Policarpo, 3D Games 1-2

Eberly, Game Physics

Eberly, 3D Game Engine Design

Eberly, 3D Game Engine Architecture

AI Game Programming Wisdom 1-2

OpenGL Programming Guide (röda boken) (Budgetversion på nätet, se nedan)

OpenGL Reference Manual (blå boken) (Budgetversion på nätet, se nedan)

OpenGL Shading Language (oranga boken) (Budgetversion på nätet, se nedan)

4. Internetresurser (fylls på efter hand, se även kursboken):

ACM Digital Library, bra källa för att söka artiklar i bl.a. datorgrafik. För att ladda hem artiklarna som PDF bör du sitta på universitetet.

OpenGL 3.2 spec, GLSL 1.5 spec

LightHouse 3D GLSL tutorial, trevlig GLSL-tutorial med mycket gemensamt med vår labb

NVidia developer web site

Kenneth Järrendahl har mer länkar på sin kurssida.

Artiklar om nätverk:

Y. W. Bernier, Latency Compensating Methods in Client/Server In-game Protocol Design and Optimization (grund för en del av fö 9)

M. Mauve, J. Vogen, V. Hilt, W. Effelsberg, Local Lag and Timewarp: Providing Consistency for Replicated Continuous Applications (grund för en del av fö 10)

J. Brun, F. Safaei, P. Boustead, Tailoring Local Lag for Improved Playability in Wide Distributed Network Games

(Nedanstående är från Datorgrafik, inte helt irrelevant.)

OpenGL Programming Guide (also available as hardcopy)

PDF version

HTML version

The book may be available at other places. Try Google if the above links don't work.

OpenGL Reference Manual. (old link)

The two books above, known as "the red book" and "the blue book" are only available on the Internet in old versions, typically for OpenGL 1.0 or 1.1. The newer hardcopy versions are recommended but not mandatory literature. If you want to be a really good OpenGL programmer, you will want both books as hardcopies.

OpenGL.org

GLUT

5. Demos

Ett antal demos för kursen finns här.