Föreläsningsplan:

12 föreläsningar, fördelade preliminärt enligt nedan.

1. Introduktion. (Ingemar)

2: Datorgrafik, rendera till textur, projektiv textur + GLSL-repetition (kap 3) (Ingemar)

3: Datorgrafik, skuggor (kap 4) (Ingemar)

4: Datorgrafik, HDR, bump mapping (kap 5) (Ingemar)

5: Datorgrafik: GPU Computing, CUDA (kap 6) (Ingemar)

6: Skinning, animation, kvaternjoner (Ingemar)

7: Fysik, partikelmekanik (Sergiy)

8: Fysik, stelkroppsmekanik (Sergiy)

9: Fysik, kollisionsdetektering (Sergiy)

10: Spel-AI. (Ingemar)

11: Animation, integrering (Ingemar)

12: Stereo mm (Sergiy, Ingemar)

Därtill tillkommer projektredovisningsseminarier och projektmöten (milstolpe, slutavstämning) i period 2.

 

Studiehandbokens sida


Föreläsningsanteckningar (2016) (ev videos kan komma):

Här

Föreläsningsanteckningar (2015) samt videos från föreläsning 3:

Här

Föreläsningsanteckningar (2014):

Här

Föreläsningsanteckningar (2013):

Här

 

Äldre föreläsningsanteckningar