Laborationer

Alla labbar är skrivna för OpenGL 3.2. Det betyder modern OpenGL, 3.2 och upp, till skillnad från det föråldrade 2.1 och ner. Tillägg för OpenGL 4 kan användas i Southfork, och ni är mer än välkomna att använda dem, speciellt i projekten. Dock är det troligt att många av er har egna maskiner som inte klarar OpenGL 4, medan 3.2 fungerar även på lite blygsammare hårdvara.

Allt labbmaterial är för Linux, men är ganska enkelt att anpassa för andra OS. Den skall också fungera direkt i MacOSX. (Exempelkod för Windows finns på TSBK07-sidan.)

Laborationerna är obligatoriska (förutom labb 0)!

Observera att duggorna är del av den betygsgrundande examinationen!

Det är inte säkert att ni kan fullfölja en labb på de schemalagda 4 timmarna. Ni ägnar då labben en del tid utanför schemalagd tid, och redovisar på en senare labb. Reservlabben är labbkursens officiella slut, så se till att du är så nära färdig att du blir klar på den.

Alla laborationer går i labbsalen Southfork, samt Olympen, och när jag inte kunde få två labb, seminarierummet Nollstället. Olympen är i korridor 25, övre planet. Southfork är mellan 25 och 27, korridor C. Nollstället är mitt emellan dem, innanför Olympen.

Southfork har modernast GPUer, GTX 660Ti, och är därför vårt huvudlabb. Olympen har NVidia 250GTS, ett medelklasskort som när de köptes var det snabbaste som klarade effektkraven för labbdatorerna.  Det är också möjligt att köra CUDA och OpenCL där. Övriga labbsalar har enkla GPUer som är direkt olämpliga för alla GPU-tunga övningar. Även 250GTS börjar bli gamla. Ni kan inte köra OpenGL 4 på dem, men de duger bra för ganska krävande OpenGL 3.2-uppgifter.

För användargränssnittet använder vi MicroGlut. Denna har funnits ett tag för Mac, men för 2013 års kurs rullade vi ut den allra första Linuxversionen och 2015 även för MS Windows! Filerna ingår i common-mappen för alla labbar.

Laboration 0: Introduktion till shaderprogrammering med GLSL

Southfork, torsdag 1/9 13-17

Detta är en frivillig laboration för er som inte känner er så säkra på OpenGL 3.2+ och GLSL.

Labbhandledning

Förra årets, kräver lite pet i makefilerna för att fungera:

Labbhandledning

Laborationen har ingen egentlig examination, men det finns möjlighet för er att få viss assistans och diskutera problem.

Laboration 1, Datorgrafik: Avancerad Shaderprogrammering

Southfork+Olympen torsdag 8/9 13-17

Laborationen inleds med en dugga, som täcker kapitel 3-5.

Labbhandledning

Förra årets, kräver lite pet i makefilerna för att fungera:

Labbhandledning

Förberedelser: Läs på kapitel 3 till 5 innan labben. Kapitel 5 är viktigast för själva labben, övriga för duggan.

Laboration 2, Animation, skinning

Southfork+Nollstället torsdag 15/9 15-19

OBS! På grund av schemaläggningsproblem så har vi bara ett labb. Därför har jag bokat seminarierummet Nollstället för dugga samt alternativ lokal för er som gör laborationer på bärbar dator. (Southfork kanske räcker men det är bra att ha marginaler.)

Laborationen inleds med en dugga, som täcker kapitel 6, 7.5, 9, 11.

Labbhandledning

Förra årets, kräver lite pet i makefilerna för att fungera:

Labbhandledning

Laboration 3, Fysik: Biljardbordet

Southfork+Nollstället torsdag 22/9 13-17

Laborationen inleds med en dugga, som täcker kapitel 8 (Rigid body animation).

OBS! På grund av schemaläggningsproblem så har vi bara ett labb. Därför har jag bokat seminarierummet Nollstället för dugga samt alternativ lokal för er som gör laborationer på bärbar dator.

Förberedelser: Läs igenom kapitel 8. Använd gärna Baraff, Physically Based Modelling som stöd och komplettering, kapitel 1-3 samt 8, samt de delar av föreläsningsmaterialet som gäller partikeldynamik och stela kroppens dynamik.

Labbhandledning

Förra årets, kräver lite pet i makefilerna för att fungera:

Labbhandledning

Laboration 4: AI: flocking

Southfork+Nollstället torsdag 29/9 13-17

OBS! På grund av schemaläggningsproblem så har vi bara ett labb. Därför har jag bokat seminarierummet Nollstället för dugga samt alternativ lokal för er som gör laborationer på bärbar dator.

Laborationen inleds med en dugga, som täcker kapitel 13-14. (Omduggan täcker även kapitel 7, 10 och 12.)

Labbhandledning

Förra årets, kräver lite pet i makefilerna för att fungera:

Labbhandledning

Reservlaboration 1:

Southfork+Olympen, torsdag 6/10 10-12

samt fredag 7/10 15-17

Laborationen (torsdag) inleds med möjlighet att göra om samtliga duggor från tidigare laborationer.

Reservtid för tidigare laborationer. Stökiga tider, det är inte jag som valt dem.

Reservlaboration 2:

Olympen, torsdag 13/10 13-17

Reservtid för tidigare laborationer.

Laborationen (torsdag) inleds med möjlighet att göra om samtliga duggor från tidigare laborationer.


FÖRANMÄLAN: Vi ryms i ett labbpass, så ingen föranmälan behövs. Det är meningen att labbarna skall göras i grupper om två.