Hemuppgifter/exempelsamling

OBS! Detta är 2009 års hemuppgifter, som var ett examinationsmoment. Från 2010 är hemuppgifter inte längre examination, men uppgifterna ligger kvar som exempelsamling. Föreläsnngsordningen har ändrats en del sedan jag skrev denna så de matchar inte överallt.Fö 2

1. Varför gör man "scale and bias"-transformation i projektiv texturering?

2. Vilket problem löser "detail texturing"?

3. Motivera för och emot detta påstående (ett argument vardera):

"glCopyTexImage är ett bra alternativ till Framebuffer Objects".

 

Fö 3

4. Vi har tittat på tre grundläggande skuggingsmetoder, a) plana projektoner, b) skuggmappning och c) skuggvolymer. Vilka av dessa klarar (utan betydande tillägg)

Korta svar räcker (urval av a, b, c per punkt). Motivera vid ev oklarheter.

5. PCF betyder Percentage Closer FIltering. Vad är det för data man filtrerar?

6. Beskriv två viktiga problem med skuggmappning.

 

Fö 4

7. Varför trunkerar man en del av original-bilddata i HDR-bloom? Varför tar man inte hela bilden?

8. Du skall applicera ett 3x3-filter på en bild. Det kan separeras till ett 1x3 och ett 3x1. Borde det bli snabbare? Varför?

9. På vilket sätt får vi bättre parallax mapping med offset limiting?

OBS! Deadline måndag!

 

Fö 5

10. Jämför containment/edgetestning, snittvolym och GJK i termer av snabbhet (beräkningskomplexitet).

11. En operation är kritisk för GJK's effektivitet. Vilken? Hur bör den utföras?

12. När en algorim skall implementeras i GPGPU med shaders måste den skrivas om, ofta från grunden, trots att språken kan vara ganska lika. Nämn två skäl till detta.

Deadline nästa fredag!

 

Fö 6

13. Vilken kompromiss måste man göra om vill dölja netlag?

14. Hur hanterar timewarp meddelanden som kommer för sent?

Deadline nästa fredag (18/9), extratid pga att PDF var sen.

 

Fö 7

15. En ytvertex vm påverkas av två ben med vikterna w1 och w2. Benen kan variera rotationen men inte längd. Beskriv operationerna som behövs för att beräkna dess nya position vm'. Uppdelning av transformationerna i konstanta och variabla delar skall framgå.

16. Jämför följande metoder för deformerbara kroppar:

med avseende på

Deadline fredag 18/9.

 

Har ni lämnat in före deadline för att ni antog en tidigare så får ni skicka om. Märk då i ärenderaden att det är en omskickning så jag har en chans att hoppa över den förra.

 

Fö 8

Ingen inlämningsuppgift.

 

Fö 9

17. Se bild nedan. Observera att "rita upp" inte betyder att du måste skicka in en figur. En beskrivning i ord duger bra.

Inlämning fredag!

Fö 10

18-19 (dubbeluppgift!)

Observera att denna uppgift har dubbel vikt, ger 2p!

Inlämning måndag!

Fö 11

20.

Inlämning fredag nästa vecka! (Rejält med marginal eftersom jag vet att mång har jobb kvar på labbarna.)